مقالات دانشجویی (7File) - فیزیک کوانتوم
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
فیزیک کوانتوم جمشید 1396/03/06 دسته بندی : فیزیک 5
براي یک دانشمند قرون وسطی،عصر صنعتی یا رنسانس وقوع یک نظریه علمی بی تفاوت به علیت قطعیت و
موجبیت همانقدر عجیب بود که حرکت کردن انسانی بدون ستون فقرات .بدیهیست جابجایی چنین اصول
پایه اي فقط منجر به اثبات کارآمدي یا ناکار آمدي یک نظریه نمی شود .این نظریه دریچه عینک علم را
گردگیري کرده و از دریچه اي متفاوت طبیعت پیرامونی را بررسی میکند .حالا که کاخ نا منظم و بی حدو
مرز و سر در گم کوانتوم سایه هایش را بر کاخ منضبط ، خشن دقیق و طبقه بندي شده عصر کلاسیک که
با دقت و چیره دستی دانشمندان نامداري بنا شده بود افکنده است باید عدم قطعیت حمله به اصل علیت و
موجبیت و جهانی که این تردید ها از دل آن پدید آمده است را با نگاهی از دریچه پوزیتیویسم به عنوان
ریشه و چه بسا قدرتمندترین سلاح این انقلاب بررسی کنیم.شاید بتوان چنین اندیشید قدرت گیري نظریه
اي که در حین دگرگونی اصل علیت(استثنا پذیر) رد موجبیت و بر مبناي پوزیتیویسم بنا شده است قادر
باشد آینده علم را به کلی دگرگون کند.

مقدمه...................................................................................................................................................................................... 3
-1 عدم قطعیت یک تحول.................................................................................................................................................. 4
1.1 - حاصل یک ضعف یا توصیف یک واقعیت؟...................................................................................................... 5
1.2 - عدم قطعیت در جهان کبیر............................................................................................................................... 5
-2 پیامدهاي اصل عدم قطعیت....................................................................................................................................... 6
2.1 - به چالش کشیدن موجبیت و علیت .................................................................................................................... 7
2.2 - اراده آزاد و کوانتوم................................................................................................................................................... 9
2.3 ارتباط پوزیتیویسم و عدم قطعیت......................................................................................................................... 10
-3 تعبیر کپنهاگی زاده چه جهانیست........................................................................................................................ 12
4-ضمیمه ..................................................................................................................................................................15               
...........................................................................................................................................................................
مقدمه
نسبیت یک انقلاب علیه فیزیک کلاسیک نبود بلکه نقطه اوج فیزیک کلاسیک بود انقلاب حقیقی کوانتوم
است.
در این که فیزیک کلاسیک چیست بین افراد اختلاف نظر وجود دارد عده اي نسبیت را در مقابل فیزیک
کلاسیک و آورنده فیزیک مدرن میدانند هر چند که دانمشندانی کوانتوم را نماد فیزیک مدرن و در یک سو
ونسبیت و فیزیک کلاسیک را همچون دو روي یک سکه در سویی دیگر قرار میدهند.
به هر روي و در صورت پذیرش هر تعریف تایید میکنیم کوانتوم چیزي فراتر از یک نظریه جدید یا چند
فرمول رابطه و کمیت جدید بود این فرضیه مشهور و نا متعارف آشکارا بدیهیات پایه اي و ستون علوم
فیزیک کلاسیک را که تا پیش از این هر نوع تخطی از آنها خط بطلانی بر روي نظریه میکشید را به چالش
کشیده یا حداقل بی تفاوت و به شکل گستاخانه از کنار آنها عبور میکند.این دگرگونی نه فقط در جهان
فیزیک اتفاق افتاد بلکه از عواملی فلسفی مشتق شده و تاثیري عمیق نه فیزیک بلکه در جهان بینی پس از
خود گذاشت. حالا ریشه ها عوامل دگرگونی آن و چیزي که میتواند در آینده براي جهان علم بسازد را بررسی میکنیم.


خرید و دانلود | 650 تومان
نوع محصول : pdf
تعداد صفحات : 17
حجم محصول : 218.84KB
تعداد خریدهای موفق : 0

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط